top of page
IMG_1883-1.jpg
Årsmöte 15/2 2023

Varmt Välkommen till ÅRSMÖTET i Kämpinge Vattensportklubb 2023

Vi hoppas att du kan medverka vid detta viktiga möte för KVSK! Förutom att välja NY STYRELSE så kommer ARRENDEAVTALET upp som ytterst viktig punkt där styrelsens mandat beslutas. Vi ser också tillbaka på 2022 och framåt på 2023.


Datum: onsdag 15/2 2023, 19.00- ca 20.30
Plats: Gärna fysiskt i klubbhuset på Fiskarevägen men även möjligt att vara med digitalt via teams. Anmäl dig (helst) i förväg på simple signup så vi vet hur många som kommer på: https://simplesignup.se/event/201401
OBS! Länk till mötet skickas dagen innan till de som anmält sig till att vara med digitalt.
Handlingar finns att tillgå vid årsmötet, kom gärna en stund innan och läs igenom dessa.

Fika till självkostnadspris.

Lite information om du medverkar digitalt i mötet:
Pröva gärna att logga in en stund innan. Vi öppnar mötet cirka 18.45. Om du inte kommer in, kontakta Per-Håkan Herdenberg .
Ansluta gärna med ditt fullständiga namn (röstlängd).
Teams funkar allra bäst genom webbläsaren Google Chrome, mindre bra med Safari och Explorer.
Ha gärna ljudet av, kamera på under mötet.

DAGORDNING Årsmöte:
1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
3 Val av a/ ordförande och b/sekreterare för mötet.
4 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
6 Fastställande av dagordning
7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
8 Revisorernas berättelse
9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott.
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11 Val av KVSK:s styrelse 2023
a) Ordförande, för tiden av ett år
b) Tre ledamöter, för tiden av två år
c) Två suppleanter, för tiden av ett år
d) Revisorer, 2 personer
e) Valberedning, 1-2 personer
12 Förslag som väckts och inlämnats av röstberättigad medlem minst 3 veckor före mötet.
13 Arrendet: Avtalet med markägaren löper ut mars 2023. Förhandling om arrendeavtalet pågår med markägaren. Årsmötets mandat till styrelsen bestäms.
14 Medlemsavgifter: Styrelsens mandat angående höjning av medlemsavgifter för 2023 för att balansera en höjning av markarrendet
15 Information och diskussionsfrågor
a) Året som gått
b) Säsongen 2023
c) Framtida verksamheter
d) Klubbhuset mm
e) Verksamhets- och ansvarsområden
15 Övriga frågor
a) Uppstartsdag och fixardag mm
b) Övrigt
16 Mötet avslutas

Information om betalning av medlemsavgifter kommer att skickas ut under våren.

Varmt Välkomna till ett viktigt möte för KVSK och för alla (även blivande) medlemmar.

BLI

MEDLEM

BOKA
KURS

VÅRA

AKTIVITETER

SE

VÄDERDATA

Palmer på en strand

OM OSS

Redan 1962 grundades det som då hette Kämpingebadens Vattenskidklubb. Det var ett gäng vattenskidentusiaster vars motto då var att ”främja och utveckla vattensporten”. Vattnet har genom åren självklart alltid haft huvudrollen i klubbens aktiviteter. Strandgäster och medlemmar fick ta kölappar i väntan på att få åka vattenskidor, och simskolan lärde under ett antal somrar flera hundra barn att simma i det ”iskalla” vattnet.....

 

surfare

surfare

SUP, Surfbräda

SUP, Surfbräda

Kommer att surfa

Kommer att surfa

Strand

Strand

vattenskoter

vattenskoter

Surfing

Surfing

Windsurfer

Windsurfer

Surr ovanför en Ocean

Surr ovanför en Ocean

SUP Close Up

SUP Close Up

Färgglada Paddleboards

Färgglada Paddleboards

Axelstativ på SUP

Axelstativ på SUP

Guy på SUP

Guy på SUP

Pink Sea

Pink Sea

We create activity

on water

bottom of page